КАКВО ЩЕ НАМЕРИТЕ ПРИ НАС?

Радост и удоволствие, които нашите деца получават ежедневно. Игри и приятни изживявания на  реновираният двор с много зелинина. Ежедневна обратна връзка и взаимопомощ с родителите. 

Мотивираност. Мислене. Разбиране. Инициативност.Сътрудничество. Отличен успех