ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДГ " СНЕЖАНКА" В УСЛОВИЯТА НА COVID-19